Als re-enactors gaat onze interesse in het algemeen uit naar de geschiedens van Nederland in de Napoleontische Tijd, en in het bijzonder naar de Bevrijdingsoorlog en het Bataljon Infanterie van Linie nr. 2. Hieronder vindt u diverse artikelen. Wilt u reageren of heeft u nog vragen, neem dan Contact met ons op; wij helpen u graag verder. Ook nieuwe informatie is altijd van harte welkom.

NB: een aantal links leiden naar een document in PDF-formaat. Om deze te kunnen lezen heeft u Adobe Reader nodig.
Klik hier het programma te downloaden:

I.  Over de Bevrijdingsoorlog 1813-1815
II.  Het Dagelijks Leven
III.  Over het 2e Bataljon Infanterie van Linie
IV.  Krijgsverrichtingen
V.  Memoires en brieven


I.

Over de Bevrijdingsoorlog 1813-1815
     


Geschiedenis van de Bevrijdingsoorlog

Een samenvatting van de belangrijkste data en gebeurtenissen in Nederland tijdens de Napoleontische Tijd.

 

 

De Russische inval in Nederland (PDF)

Een beschrijving van de bevrijding van Nederland in 1813-1814; uit de memoires van generaal Benckendorff, en het verhaal van B.H. Adel.


Dagboeken van Willem de Clerq (PDF)

Het leven in Amsterdam in de periode 1813-1815, onder meer de dienst in de Landstorm, de komst van de kozakken en de inhuldiging van Koning Willem I.

     

II.

Het Dagelijks Leven
     


De Nederlandse Dracht in de Napoleontische Tijd

Informatie over kleding en historische uitbeeldingen van Nederlandse burgers uit de periode 1750 - 1815.

 

 

Recepten (PDF)

Een verzameling recepten uit de 18e en begin 19e eeuw; de meesten hebben we op evenementen eens geprobeerd.

 


Het Leven in het Bivak (PDF)

Het tentenkamp waar soldaten en kampvolgers leefden en werkten.

 

Militaire Marsen

Enkele militaire marsen uit de Regimentsgeschiedenis van het Bataljon Infanterie van Linie nr. 2 en het Regiment Limburgse Jagers.

 


III. 

Over het 2e Bataljon Infanterie van Linie
     


Geschiedenis van het 2e Bataljon Infanterie (PDF)

Een beschrijving van de oprichting, de afstamming en opvolging van het bataljon.

 

 

Het uniform van het 2e Bataljon Infanterie (PDF)

Een verslag van de tot nu toe gevonden informatie over de uniformering van het 2e Bataljon Infanterie van Linie tijdens de Bevrijdingsoorlog. 

 


Stamboeken van de officieren, onderofficieren en manschappen van het 2e Bataillon Infanterie

Namen, gegevens en levensbeschrijvingen van de officieren, onderofficieren en manschappen.

     

IV.

Krijgsverrichtingen
     


Het Beleg van Breda (PDF)

De vuurdoop van het Regiment van Phaff.

 

 

Sergeant Jan Willem van Wetering (PDF)

De campagne in Frankrijk, met een beschrijving van de marsroute van de 3e Divisie.

Beluister deze memoires hier.

 Het Beleg van Naarden (PDF)

De belegering van de vesting door het nieuwe Nederlandse leger; met de schilderijen van P.G. van Os, kapitein van de Landstorm van Loosdrecht.

 

 

Luitenant-adjudant Johannes Koch (PDF)

De 1815-campagne door een officier van het 17e Bataljon Infanterie Nationale Militie (later 2e Bataljon, 2e Afdeling Infanterie).
Beluister deze memoires hier.

 De 1815-Campagne (PDF)

Het 2e Bataljon Infanterie in de Slag bij Belle-Alliance en de opmars naar Parijs; met de schilderijen van J. Hoynck van Papendrecht.

 

 

P. Roordinga van Eysinga en G. Rochell (PDF)

De 1815-campagne door twee officieren van het 19e Bataljon Infanterie Nationale Militie.

 


Peter von Colomb (PDF)

De verdediging van Breda, uit de memoires van de Pruisische officier Peter von Colomb.

 
Luitenant-Generaal D.H. baron Chassť (PDF)

Zijn verslag  van de 3e Nederlandse Divisie bij Waterloo en andere correspondentie.

Beluister deze brieven hier.


V.

Memoires en brieven
     


Kolonel J.E. Phaff (PDF)

Enkele brieven van J.E. Phaff aan het Departement van Oorlog, uit het Nationaal Archief.

 

 

Luitenant-kwartiermeester A.C. van Aelst (PDF)

Sollicitatiebrieven van een luitenant.

Kapitein Th.C.C. Veeren (PDF)

Brieven uit 1812-1815 van de kapitein van de Linkerflankcompagnie.

 

 

Flankeur Arie Ruysch (PDF)

Twee brieven van een voormalig soldaat van de Rechterflankcompagnie, over zijn 2e luitenant Van Burmania Rengers.

 


Luitenant Melchior Hoek (PDF)

Beschrijving van de belevenissen van een Nederlands officier tijdens de Russische veldtocht van 1812.