De vereniging "2e Bataillon Grenadier Compagnie" is opgericht in november 2005, 192 jaar na het begin van de Bevrijdingsoorlog en de oprichting van het Regiment van Phaff. Wij beelden soldaten en burgers uit ten tijde van de Bevrijdingsoorlog in Nederland, 1813-1815. Op deze manier komt de geschiedenis voor ons, en voor het publiek, tot leven.Burgers en Soldaten in "Gravendam", Winterbivak Archeon 2008

Wij bezoeken meerdere keren per jaar historische evenementen, zgn. 're-enactments'. Hier komen veel verschillende verenigingen bij elkaar om een veldslag of gebeurtenis uit te beelden. Re-enactments vinden het hele jaar door plaats, niet alleen in Nederland, maar in heel Europa en daarbuiten. Sommige re-enactments zijn heel kleinschalig, andere evenementen zijn gebeurtenissen waar letterlijk duizenden mensen aan deelnemen.Nederlandse infanterie in actie tijdens het re-enactment van de Slag bij Waterloo, 20 juni 2010

Ook wordt onze vereniging, of individuele leden ervan,  gevraagd op te treden op scholen, in musea, en zelfs in tv-programma's. Tot op heden hebben wij optredens en demonstraties verzorgd in o.m. het Legermuseum, Slot Loevestein, het Archeon, de programma's "Gek van Geschiedenis" en "De Wereld van Beau", op verschillende scholen, Museumdagen en natuurlijk op de Phaff-dag van het Regiment Limburgse Jagers. Hierbij hebben wij meerdere malen complimenten ontvangen voor de wijze waarop wij deze optredens verzorgen en voor de kwaliteit van onze uitbeeldingen.

De Kolonel Antoni Waardering


Op 6 december 2013 heeft het Regiment Limburgse Jagers de oprichting van het Regiment van Phaff en haar eerste wapenfeit, de belegering van Breda, herdacht met het aanbieden van een plaquette aan de stad Breda. Bij deze gelegenheid zijn wij op bijzondere wijze door het Regiment onderscheiden: zij heeft, als blijk van waardering voor ons onderzoek naar- en de uitbeelding van haar oudste stamonderdeel, aan onze vereniging de Kolonel Antoni Waardering toegekend.      

Op 18 mei 2016 werd in navolging daarvan een herdenkingspenning aan onze vereniging uitgereikt.

Wij zijn bijzonder vereerd met dit eerbetoon en de verbondenheid met het huidige regiment dat dit vertegenwoordigt.


        


Lidmaatschap

Veiligheid en authenticiteit staan voorop en zijn zeer belangrijk voor het plezier dat wij hier aan beleven. Wij staan open voor iedereen die bereid is  om tijd, geld en energie te investeren in een correcte uitbeelding en in het bezoeken van evenementen. Hierbij discrimineren wij niet op geslacht, uiterlijk of achtergrond: iedereen met een interesse in (militaire) geschiedenis is van harte welkom.

Via de volgende links kunt u meer te weten komen over onze uitbeeldingen:
De militairen

Kampvolgsters en burgerij

Kijk op onze Agenda welke evenementen wij bezoeken. Voor meer informatie over ons, onze hobby en de geschiedenis, kijkt u eens op onze Contactpagina. Natuurlijk kunt u ook direct met ons Contact
opnemen. Voor informatie over het lidmaatschap van onze vereniging, klik hier.