200-jarige herdenking van de Slag bij Waterloo: De Veldslag.

In juni 2015 vond op grootse wijze de herdenking plaats van de Slag bij Waterloo. Met ruim 5.000 soldaten, 300 paarden en 80 kanonnen zou de slag worden nagespeeld.

Het Nederlandse bataljon was versterkt met groepen uit Spanje en Portugal als het 23e Bataljon Nationale Militie en 28e Regiment Oranje-Nassau.

Rechts: een deel van de tribunes rondom het slagveld. 120.000 bezoekers zagen de veldslagen op vrijdag- en zaterdagavond.

 

 

 
De Nederlandse Brigade marcheert af
  De Drums of the Crown Forces marcheert aan het hoofd...
 
... van de 4th British Brigade.
  De Hertog van Wellington en de Prins van Oranje
 
De Nederlandse Brigade neemt haar positie in...
  ... evenals de Britse troepen in de tweede linie.
 
Aanval van het Franse I Corps van d'Erlon
 
 
De Huzaren van Boreel in de tegenaanval op de Franse lansiers
  Huzaar Leever in actie
 
Felle gevechten rond Hougoumont
  De hoeve La Haye Sainte, verdedigd door de KGL
 
Pruisische opmars op de linkervleugel
   
 
De Keizerlijke Garde zet de aanval in
   
 
     
 

  De Prins van Oranje is gewond geraakt.
Klik hier voor de foto's van het bivak